Нови услуги:

Доставки в рамките на 24 часа:


Кои сме ние:

Катекс АД е производител на широка гама камгарни и щрайгарни тъкани в различни състави, сплитки, метрични номера, тегла и десени. Нови смеси с вискоза, лен и памук бяха разработени в последните колекции на компанията. Катекс АД е сертифициран по ISO 9001:2000 и OEKOTEKS Standart.

Create your own web pages in minutes...
Copyright 2002-2007 Katex AD


Настоящ статус: С решение на Управителен съвет на "КАТЕКС" АД, считано от 20.07.2016 година производствената дейност е преустановена - приложено в секция "Новини".

Политика за поверителност

Уважаеми потребители, достъпването и ползването на тази интернет-страница представлява приемане на настоящата Политика за поверителност, основана на правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Данни за нас, като администратор на лични данни: „КАТЕКС" АД, с ЕИК 833067570, седалище и адрес на управление гр.Казанлък 6100, ул.“Маньо Стайнов“ № 4.

Лични данни  представлява всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Свали файла

Чрез тази услуга предлагаме най-добре продаваният ни на всички пазари, подходящ за мъжки и дамски облекла, би-стреч артикул Балчик в 4 цвята – черно, нейви, чаркол и средно сив меланж. Във всеки момент можем да гарантираме опаковка, маркировка и готовност за експедиция в рамките на 24 часа за количества от 50 до 1500 м от всеки от избраните от вас десени.
Доставки в рамките на 4 седмици:


Чрез тази услуга предлагаме 14 артикула с еластан.
По този начин Ви осигуряваме гъвкавост и още една възможност за успешен бизнес. Вярваме и се надяваме, че в новото ни предложение ще откриете за себе си възможност да улесните и укрепите своя бизнес.