Нови услуги:

Доставки в рамките на 24 часа:


Кои сме ние:

Катекс АД е производител на широка гама камгарни и щрайгарни тъкани в различни състави, сплитки, метрични номера, тегла и десени. Нови смеси с вискоза, лен и памук бяха разработени в последните колекции на компанията. Катекс АД е сертифициран по ISO 9001:2000 и OEKOTEKS Standart.

Create your own web pages in minutes...
Copyright 2002-2007 Katex AD
Чрез тази услуга предлагаме най-добре продаваният ни на всички пазари, подходящ за мъжки и дамски облекла, би-стреч артикул Балчик в 4 цвята – черно, нейви, чаркол и средно сив меланж. Във всеки момент можем да гарантираме опаковка, маркировка и готовност за експедиция в рамките на 24 часа за количества от 50 до 1500 м от всеки от избраните от вас десени.
Доставки в рамките на 4 седмици:


Чрез тази услуга предлагаме 14 артикула с еластан.
По този начин Ви осигуряваме гъвкавост и още една възможност за успешен бизнес. Вярваме и се надяваме, че в новото ни предложение ще откриете за себе си възможност да улесните и укрепите своя бизнес.
Анализи
Правила, указания и критерии приети от УС и НС за независимост на членовете на съветите и регистриран одитор
Професионални автобиографии на членовете на УС и НС
Размер на гласуваното от ОСА възнаграждение на членовете на УС и НС
Стойност на получени подаръци от членове на УС и НС
Процентно участие на членове на УС на проведени през годината заседания
Прогнозни дати за провеждане на заседания на УС и НС
Прогнозни точки на дневен ред на всяко прогнозирано заседание
Прогнозни дати на провеждане на събрание на независими членове на УС и НС
Прогнозни дати на публикуване на анализи за дейността и перспективи на дружеството
Прогнозни дати на провеждане на общи събрания
Прогнозни дати на публикуване на междинни и годишни отчети на дружеството
Информация по чл.28, ал.1 от Наредба №2
Корпоративна информация
Придобиване и продажба на акции от членове на Ус и НС
Анализи на управителни органи за състоянието и перспективите на дружеството
Отчети на УС за изпълнение на приетата програма за добро корпоративно управление
Резултати от проверки на НС за независимост на членовете на съветите
Анализи на управителни органи за състоянието и перспективите на дружеството
Становище за независимост на одиторите от членовете на УС